วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดที่สำคัญและสวยงามที่ยอดเขาดอยสุเทพเหนือเมืองเชียงใหม่ในประเทศไทยนี้มีชื่อเต็มว่า “วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวิหาร” โดยมักเรียกย่อว่า “วัดพระธาตุ ” หรือ “วัดดอยสุเทพ”


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *